W poniedziałek 29 maja w Restauracji „Gawra” odbyło się IV zebranie zarządu naszego towarzystwa.

W trakcie zebrania dokonaliśmy podsumowania naszych dotychczasowych działań, w tym:

  • Zatwierdziliśmy ostateczny projekt graficzny kartki okolicznościowej upamiętniającej postać Michała Drzymały, której wydanie planowane jest na pierwszą połowę czerwca br.
  • Podsumowaliśmy przygotowania związane z wyjazdem do Miasteczka Krajeńskiego na grób Michała Drzymały – planowany wyjazd 10.06.2017 r.
  • Dokonaliśmy analizy projektu nowego statutu TMZR, który w wersji roboczej został dostarczony wszystkim członkom zarządu TMZR.
  • Omówiliśmy kwestie organizacyjne czerwcowego spotkania członków TMZR podczas którego Edward Laskowski zaprezentuje książkę pt. „Ocalić od zapomnienia. Nasz dom utracony na kresach wschodnich” – planowany termin: 13.06.2017 r., 18:00 w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa.

Na zakończenie pragniemy podziękować Panu Mariuszowi Zgaińskiemu – Staroście Grodziskiemu i Pani Dorocie Jaśkowiak – Przewodniczącej Rady Powiatu Grodziskiego za wsparcie naszych działań związanych z uczczeniem postaci Michała Drzymały. Osobne podziękowania kierujemy do osób, które pomogły nam w przygotowaniu projektu nowego statutu TMZR.