We wtorek 28 lutego 2017 r., w siedzibie Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego towarzystwa. W trakcie zebrania wyłoniono nowy zarząd, a także komisję rewizyjną i sąd koleżeński.

I.ZARZĄD TMZR

 1. Dariusz Wajs – prezes
 2. Janina Lenart – wiceprezes
 3. Huber Koler – wiceprezes
 4. Agnieszka Wieczorek – sekretarz
 5. Łucja Grzegorczuk – skarbnik
 6. Maria Dudzińska – członek
 7. Krystyna Pilarska – członek


członkowie rezerwowi:

 • Edward Laskowski
 • Krzysztof Krawczyk

II.KOMISJA REWIZYJNA

 1. Tomasz Szczygieł – przewodniczący
 2. Tadeusz Żurek – zastępca przewodniczącego
 3. Teresa Napierała – członek
 4. Renata Wajs – członek
 5. Tadeusz Drzymała – członek


członkowie rezerwowi:

 • Łucja Glapa

III.SĄD KOLEŻEŃSKI

 1. Danuta Buszewska – przewodnicząca
 2. Teresa Kmiecik – zastępca przewodniczącej
 3. Teresa Szyper – członek


członkowie rezerwowi:

 • Barbara Chojnacka