Towarzystwo Miłośników Ziemi Rakoniewickiej
im. Michała Drzymały w Rakoniewicach

Dane kontaktowe

Pozostałe dane

  • Nr KRS: 0000068957
  • Nr NIP: 9950232959
  • REGON: 411435850
  • Konto bankowe NBS Rakoniewice: 95 9081 0006 0000 1094 2000 0001